Yang Qin: good posture (by Xiang Xiao, 2006-04-19)